Skip to main content

PieterE's Favorites

Welcome to Archive Favorites! You can use Archive Favorites to keep track of your favorite items and share them with others.
To add a favorite, simply visit an item's details page and click the star favorite link in the upper right side of the page.
You can also explore other interesting favorites using the Favorites Explorer.

DIE SALWING VLOEI VANUIT INTIMITEIT.
Favorited: 10 hours ago
 
DIE IMPLIKASIES VAN DIE NUWE IDENTITEIT
Favorited: 9 days ago
 
NUWE IDENTITEIT
Favorited: 15 days ago
 
Nuwe Generasie, Nuwe Heerskappy
Favorited: 19 days ago
 
Volg hom na!!
Favorited: 30 days ago
 
Wedergeboorte
Favorited: 35 days ago
 
Die vloei van salwing in die Gemeente.
Favorited: 43 days ago
 
Inklusiwiteit soos God dit sien.
Favorited: 51 days ago
 
Face to Face
Favorited: 57 days ago
 
Om ons kinders te seen (voorkoming is soveel beter as genesing)
Favorited: 63 days ago
 
DIE NUWE TESTAMENTIESE TIENDE
Favorited: 71 days ago
 
Waar bevind jy jou op die pad van herstel?
Favorited: 78 days ago
 
Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie...
Favorited: 86 days ago
 
Ek is wakker oor My Woord. (Jerm 1:12)
Favorited: 93 days ago
 
Die krag van jou besluit!
Favorited: 100 days ago
 
Om te deel met jou verlede! (Fil 3:14).
Favorited: 106 days ago
 
Opinie of standpunt?
Favorited: 114 days ago
 
Identiteit in Christus
Favorited: 120 days ago
 
Saad bring voort volgens soort!
Favorited: 127 days ago
 
Vergenoegdheid
Favorited: 134 days ago
 
DIE NUWE TESTAMENTIESE GEMEENTE (4)
Favorited: 141 days ago
 
DIE NUWE TESTAMENTIESE GEMEENTE (3)
Favorited: 147 days ago
 
DIE NUWE TESTAMENTIESE GEMEENTE.
Favorited: 163 days ago
 
Maak dit amptelik.
Favorited: 169 days ago
 
God se droom - 'n intieme verhouding met Hom.
Favorited: 176 days ago
 
Geredigeerde weergawe van: Geregtigheid bring 'n nuwe opvoedingsperspektief.
Favorited: 181 days ago
 
Geregtigheid bring 'n nuwe opvoedingsperspektief.
Favorited: 182 days ago
 
Koop die tyd uit!!
Favorited: 191 days ago
 
Gees vaardighede
Favorited: 197 days ago
 
DIE EETKAMER IS DIE DEURGANG TOT DIE TROONKAMER !
Favorited: 204 days ago
 
ONS SKEPPINGSDOEL - GOD SE LIEFDE IN ONS !
Favorited: 211 days ago
 
Time for action !
Favorited: 218 days ago
 
Gesag wat rondlê.
Favorited: 226 days ago
 
Salwing vs juk
Favorited: 231 days ago
 
Werk (doen) vs Werk (wees)
Favorited: 231 days ago
 
Hoe kry ons die salwing van die Here
Favorited: 247 days ago
 
Waarna kyk jy en wat sien jy ?
Favorited: 254 days ago
 
Die Lewe Gaan Oor Keuses
Favorited: 259 days ago
 
Om in Christus te wees
Favorited: 266 days ago
 
Gespoor met God se Woord
Favorited: 275 days ago
 
DIE OORWINNINGSLEWE !
Favorited: 282 days ago
 
Welgeluksalig !
Favorited: 289 days ago
 
Die sleutels tot die oorwinningslewe (2)
Favorited: 293 days ago
 
Die sleutels tot die oorwinningslewe - Om die jaar van God se welbehae te ontsluit !
Favorited: 302 days ago
 
Werk jou eie heil uit.
Favorited: 309 days ago
 
2015 'N JAAR VAN RUS ! (2)
Favorited: 316 days ago
 
2015 'N JAAR VAN RUS !
Favorited: 324 days ago
 
2014 - Was Dit 'n Aanjaar Of 'n Afjaar
Favorited: 329 days ago
 
Die Simptome Van 'n Herstelde Verhouding
Favorited: 331 days ago
 
Die Werking Van Die Liefde
Favorited: 343 days ago
 
Die liefde van God - in ons harte uitgestort (Rom 5:5)
Favorited: 352 days ago
 
Ons roem in die hoop (Rom 5:3)
Favorited: 359 days ago
 
Ervaar vs glo - Johann Smit
Favorited: 1 year ago
 
Ontdek jouself in God se spieël - Ontdek God in jou spieël.
Favorited: 1 year ago
 
Hoe om jou pin te gebruik.
Favorited: 1 year ago
 
Die saak behoort aan die Here
Favorited: 1 year ago
 
Waaraan is jy geanker ?
Favorited: 1 year ago
 
OM DIE HEERLIKHEID VAN GOD TE AANSKOU.
Favorited: 1 year ago
 
Sonde - Geen verdraagsaamheid !
Favorited: 1 year ago
 
One small step for man
Favorited: 1 year ago
 
Wat kom jy nog kort ?
Favorited: 1 year ago
 
Word dronk van die Gees
Favorited: 1 year ago
 
Hoe praat God nou met ons ?
Favorited: 1 year ago
 
Die evangelie in Rusland
Favorited: 1 year ago
 
Kinders - NT opvoeding
Favorited: 1 year ago
 
Die 2 dope
Favorited: 1 year ago
 
Die doop (2)
Favorited: 1 year ago
 
Die doop
Favorited: 1 year ago
 
Jy is die raakpunt tussen die sigbare en onsigbare werelde.
Favorited: 1 year ago
 
Keer terug na Sion met gejubel .
Favorited: 1 year ago
 
Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is ? (Gen 3:11)
Favorited: 1 year ago
 
Dood en lewe le in die mag van die tong. (3) (Spreuke 18:21)
Favorited: 1 year ago
 
Dood en lewe lê in die mag van die tong. (2) (Spreuke 18:21)
Favorited: 1 year ago
 
Dood en lewe lê in die mag van die tong. (Spreuke 18:21)
Favorited: 1 year ago
 
" Laat die wat dors het kom ! "
Favorited: 1 year ago
 
"Ek kort niks" Psm 23
Favorited: 1 year ago
 
Maak kontak met God
Favorited: 1 year ago
 
Laat dit wees soos jy glo (Mat 8:13)
Favorited: 1 year ago
 
Jesus, a life changing experience
Favorited: 1 year ago
 
God se rus (2)
Favorited: 2 years ago
 
Om in God se rus in te gaan.
Favorited: 2 years ago
 
DIE OPENBARING VAN DIE KONINKRYK
Favorited: 2 years ago
 
Onvoorwaardelike toewyding aan en betrokkenheid by
Favorited: 2 years ago
 
WERKTUIE VAN GEREGTIGHEID
Favorited: 2 years ago
 
VERANDERDE HARTE
Favorited: 2 years ago
 
Eer (respek) jou vader en jou moeder
Favorited: 2 years ago
 
Ons is geroep om te seën
Favorited: 2 years ago
 
2 Adams, 2 soorte geloof, 2 soorte hoop, Nou: 2 soorte liefde !
Favorited: 2 years ago
 
God se droom vir my
Favorited: 2 years ago
 
Die hoop wat nie beskaam nie
Favorited: 2 years ago
 
'n Uitklophou vir minderwaardigheid
Favorited: 2 years ago
 
God se droom - oorwinning vanuit intimiteit met jou
Favorited: 2 years ago
 
Jou grootste oorwinnings !
Favorited: 2 years ago
 
Aan sulkes behoort die koninkryk van God
Favorited: 2 years ago
 
"Wees vrugbaar"
Favorited: 2 years ago
 
Gee my 'n man...(1 Sam 17:10)
Favorited: 2 years ago
 
Die domino effek
Favorited: 2 years ago
 
Wen Kultuur 2
Favorited: 2 years ago
 
Wen kultuur
Favorited: 2 years ago
 
'n Gemoed wat vernuwe is
Favorited: 2 years ago
 
Vrymoedigheid
Favorited: 2 years ago
 
'n Uitnemender weg.
Favorited: 2 years ago
 
God se statistiek (2) - Tragedie is nie God se plan met ons nie
Favorited: 2 years ago
 
God se statistiek: "Tragedie is nie God se plan met ons nie !"
Favorited: 2 years ago
 
Wandel in geloof - Moses
Favorited: 2 years ago
 
Wandel in geloof - Josua
Favorited: 2 years ago
 
Wandel in geloof - Salomo
Favorited: 2 years ago
 
Gideon se verhaal
Favorited: 2 years ago
 
Wandel in geloof - Gideon
Favorited: 2 years ago
 
07 At The Cross
Favorited: 2 years ago
 
Wandel in geloof - Dawid (2)
Favorited: 2 years ago
 
Wandel in geloof - David
Favorited: 2 years ago
 
"Wandel in geloof - Daniël"
Favorited: 2 years ago
 
20130929 Wandel In Geloof Jakob
Favorited: 2 years ago
 
"Die wandel van geloof" (Reeks 2)
Favorited: 2 years ago
 
Word bevestig deur die Woord - OP DIE ROTS !
Favorited: 2 years ago
 
"Die sin van Christus"
Favorited: 2 years ago
 
Hoekom het Liewe Jesus nie Liewe God geword nie ?
Favorited: 2 years ago
 
GESAG
Favorited: 2 years ago
 
Gesag - Outoriteit
Favorited: 2 years ago
 
Jesus, a life changing experiance
Favorited: 2 years ago
 
Om te wees....sonder vrees !
Favorited: 2 years ago
 
Om te wees ! - nog steeds
Favorited: 2 years ago
 
"Bekeer julle"
Favorited: 2 years ago
 
Wedergeboorte vs Geesgeboorte
Favorited: 2 years ago
 
Doen van geregtigheid
Favorited: 2 years ago
 
Die krag van belydenis (2)
Favorited: 2 years ago
 
Die krag van belydenis
Favorited: 2 years ago
 
Om te wees
Favorited: 2 years ago
 
Om die leuen af te le (2)
Favorited: 2 years ago
 
Hoekom ?
Favorited: 2 years ago
 
Om die leuen af te lê.
Favorited: 2 years ago
 
"Gelukkig in alles wat ek doen"
Favorited: 3 years ago
 
The Inside Story
Favorited: 3 years ago
 
Daders van die Woord (Jak 1:22)
Favorited: 3 years ago
 
Oorwinnngslewe!
Favorited: 3 years ago
 
Om uit te sien na die dag wat kom !
Favorited: 3 years ago
 
Die Profetiese Woord ( 7) Volkome Blydskap
Favorited: 3 years ago
 
Die Profetiese Woord (6) Die wens het uitgekom
Favorited: 3 years ago
 
Die Profetiese Woord (5) Die oordeelsdag
Favorited: 3 years ago
 
Die Profetiese Woord (4) Laat jou met God versoen !
Favorited: 3 years ago
 
Die Profetiese Woord (3) Golgota
Favorited: 3 years ago
 
Abraham
Favorited: 3 years ago
 
Die Profetiese Woord (2)
Favorited: 3 years ago
 
Die profetiese woord
Favorited: 3 years ago
 
Waar begin ek ?
Favorited: 3 years ago
 
Die Besnydenis van die hart !
Favorited: 3 years ago
 
Om waarlik vry te wees !!
Favorited: 3 years ago
 
Om vergifnis te wees
Favorited: 3 years ago
 
Jy is uitverkies (Matt 22:14)
Favorited: 3 years ago
 
Jou bruilofskleed ! (Matt 22:1 - 14)
Favorited: 3 years ago
 
Nuwe jaar en nuwe gesindheid teenoor mekaar
Favorited: 3 years ago
 
Opsomming 2
Favorited: 3 years ago
 
Opsomming 2012
Favorited: 3 years ago
 
Gelofte dag 2012
Favorited: 3 years ago
 
DIE VOORREG VAN GEMEENTE WEES !
Favorited: 3 years ago
 
Die hoop van die heerlikheid ! (2)
Favorited: 3 years ago
 
DIe hoop van die heerlikheid
Favorited: 3 years ago
 
Gesag uitgeoefen !
Favorited: 3 years ago
 
Intimiteit met God
Favorited: 3 years ago
 
Is ek Syne, of is Hy myne
Favorited: 3 years ago
 
Wat beteken - Ek staan saam met jou
Favorited: 3 years ago
 
Ons huwelik met God
Favorited: 3 years ago
 
Lig vir die wereld
Favorited: 3 years ago
 
Die hemel en hoe om daar te kom.
Favorited: 3 years ago
 
KENNIS-VERHOUDING-GELOOF
Favorited: 3 years ago
 
Lienke - in Geregtigheid gebore
Favorited: 3 years ago
 
Ambassadeur van Jesus Christus
Favorited: 3 years ago
 
Die Woord het vlees geword
Favorited: 3 years ago
 
Die volwasse man (17) Verhouding / wet
Favorited: 3 years ago
 
Die volwasse man (16) DIE HOOP VAN HEERLIKHEID
Favorited: 3 years ago
 
Die volwasse man (15) My wandel 'n getuienis
Favorited: 3 years ago
 
Die volwasse man (14) -Tugtiging
Favorited: 3 years ago
 
Die volwasse man (13) Wandel
Favorited: 3 years ago
 
Die volwasse man (12) 3de getuie Die Bloed van Jesus
Favorited: 3 years ago
 
Vergifnis en Versoening
Favorited: 3 years ago
 
Vergifnis en versoening
Favorited: 3 years ago
 
Die volwasse man (11) Die doop 2de getuie
Favorited: 3 years ago
 
Die volwasse man (11) Doop 2de getuie
Favorited: 3 years ago
 
Die volwasse man (10)
Favorited: 3 years ago
 
Die volwasse man (9)
Favorited: 3 years ago
 
Die volwasse man (8)
Favorited: 3 years ago
 
Die volwasse man (8)
Favorited: 3 years ago
 
Die Koning van ons hart
Favorited: 3 years ago
 
Die volwasse man 7
Favorited: 3 years ago
 
Die volwasse man 6
Favorited: 3 years ago
 
Waarna soek ek
Favorited: 3 years ago
 
Betésda
Favorited: 4 years ago
 
God se droom is steeds dieselfde
Favorited: 4 years ago
 
Die volwasse man (5)
Favorited: 4 years ago
 
Lewe die lewe nou
Favorited: 4 years ago
 
Die volwasse man (4)
Favorited: 4 years ago
 
Tyd vir 'n nuwe bril (2)
Favorited: 4 years ago
 
Tyd vir 'n nuwe bril (1)
Favorited: 4 years ago
 
Pasga, Kruisiging en Opstanding
Favorited: 4 years ago
 
'n Wens wat uitkom
Favorited: 4 years ago
 
Ingesteldheid en gemoedstoestand
Favorited: 4 years ago
 
Gees lewe (2)
Favorited: 4 years ago
 
Gees-evangelie vs vlees-evangelie
Favorited: 4 years ago
 
Leef die lewe
Favorited: 4 years ago
 
Gees lewe (1)
Favorited: 4 years ago
 
Ons stand
Favorited: 4 years ago
 
Ons stand
Favorited: 4 years ago
 
Pasga Fees
Favorited: 4 years ago
 
Die volwasse man (3)
Favorited: 4 years ago
 
Die volwasse man 2
Favorited: 4 years ago
 
Hink op twee gedagtes
Favorited: 4 years ago
 
Die twee evangelies
Favorited: 4 years ago
 
Die gebed van die regverdige het groot krag 1
Favorited: 4 years ago
 
Die gebed van die regverdige het groot krag (2)
Favorited: 4 years ago
 
Om onreg te bestuur
Favorited: 4 years ago
 
Om vir waardigheid te getuig
Favorited: 4 years ago
 
Die volwasse man
Favorited: 4 years ago
 
Mannekamp Maart 2012
Favorited: 4 years ago
 
Gesag
Favorited: 4 years ago
 
Amper raak is mis
Favorited: 4 years ago
 
God se geloof in my
Favorited: 4 years ago
 
Om te kan sien
Favorited: 4 years ago
 
Geloof 1
Favorited: 4 years ago
 
Hoe om my geloof te laat groei
Favorited: 4 years ago
 
Geloof
Favorited: 4 years ago
 
Aanslae is oefentyd
Favorited: 4 years ago
 
Hier is ek, stuur my
Favorited: 4 years ago
 
Persoonlike verantwoordelikheid
Favorited: 4 years ago
 
Morester in jou hart
Favorited: 4 years ago
 
So lief het God die wereld gehad
Favorited: 4 years ago
 
Die name van God
Favorited: 4 years ago
 
Opsomming 2011
Favorited: 4 years ago
 
Die sleutels tot 'n suksesvolle verhouding
Favorited: 4 years ago
 
Deur ons
Favorited: 4 years ago
 
Persoonlike verhouding
Favorited: 4 years ago
 
Geestelike fiksheid
Favorited: 4 years ago
 
Die Rots
Favorited: 4 years ago
 
Gemeente vs Kerk
Favorited: 4 years ago
 
God se droom - my droom (Volledig)
Favorited: 4 years ago
 
Die hele tiende
Favorited: 4 years ago
 
Vaste spys
Favorited: 4 years ago
 
Geesleww vs Geeswandel 1
Favorited: 4 years ago
 
Geeslewe vs Geeswandel 2
Favorited: 4 years ago
 
My woord sal my behaag
Favorited: 4 years ago
 
Geeslewe vs Geeswandel 3
Favorited: 4 years ago
 
Die lewe is my keuse
Favorited: 4 years ago
 
Samevatting van mannekamp
Favorited: 4 years ago
 
Een Here een geloof een doop
Favorited: 4 years ago
 
Tyd en ruimte vir die Heilige Gees
Favorited: 4 years ago
 
Gemengde saad
Favorited: 4 years ago
 
Gesag
Favorited: 4 years ago